همه چیز درباره پروانه دامپزشکی

منظور از خدمات دام پزشکی ، خدماتی است که طبق دستورالعمل و ارزشیابی متقاضیان دریافت مجوز یا پروانه خدمات دامپزشکی بخش غیر دولتی، تعریف شده و شامل فعالیت دامپزشکان در درمانگاه ها، مراکز درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و بیمارستان های دامی و تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و غیره است.

0

به گزارش دامپزشک نیوزـ سامانه صدور پروانه الکترونیک سازمان نظام دامپزشکی کشور که پنجره نام دارد، در این لینک در دسترس است. برای عضویت، بایستی ثبت نام کرده و کد کاربری و رمز عبور بگیرید. پنجره واحد خدمات الکترونیک برای کلیه فعالان مربوط به امور وزارت جهاد کشاورزی. ۱۰۰ نوع مجوز و پروانه از طریق این سامانه صادر می شود. سامانه صدور پروانه سازمان نیز در این لینک در دسترس متقاضیان گرامی قرار دارد .

سامانه صدور و تمدید پروانه و تعرفه خدمات دامپزشکی ۹۸

 

با ما همراه باشید.

منظور از خدمات دامپزشکی چیست؟

منظور از خدمات دام پزشکی ، خدماتی است که طبق دستورالعمل و ارزشیابی متقاضیان دریافت مجوز یا پروانه خدمات دامپزشکی بخش  غیر دولتی، تعریف شده و شامل فعالیت دامپزشکان در درمانگاه ها، مراکز درمانی (پلی کلینیک ها)، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و بیمارستان های دامی و تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و غیره است.

بر اساس این دستورالعمل، برای صدور و تمدید پروانه خدمات دامپزشکی ، چه برای فعالیت در درمانگاه ها یا مجتمع های درمانی و چه داروخانه و بیمارستان های دامی، رعایت حداقل امتیازات الزامی است.

حداقل امتیاز عمومی و آموزشی برای شروع فعالیت در عرصه دام پزشکی

 • حداقل امتیاز در تهران: ۲۰۰ امتیاز
 • حداقل امتیاز در کلان شهرها: ۱۷۰ امیتاز
 • حداقل امتیاز در مراکز استان ها و غیر کلان شهر ها: ۱۱۰ امتیاز
 • در شهرستان ها: ۸۰ امتیاز
 • در مناطق محروم و کم تر توسعه یافته: ۵۰ امتیاز

منظور از خدمات دامپزشکی چیست؟

حداقل امتیاز آموزشی برای تمدید مجوز /پروانه فعالیت در امور دامپزشکی به ازای هر سال فعالیت

 • در تهران: ۴۵ امتیاز آموزشی مورد نیاز است.
 • در کلان شهرها: ۳۰ امتیاز آموزشی مورد نیاز است
 • در مراکز استان ها غیر از کلان شهر: ۲۵ امتیاز آموزشی مورد نیاز است.
 • در شهرستان ها: ۲۰ امتیاز اموزشی مورد نیاز است.
 • در مناطق کم تر توسعه یافته و محروم: ۱۵ امتیاز اموزشی مورد نیاز است.

پروانه فعالیت در امور دامپزشکی به ازای هر سال فعالیت

شرایط عمومی برای ارزشیابی دامپزشکان

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • داشتن مدرک دکتری دامپزشکی برای دامپزشکان و مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد برای سایر رده های دامپزشکی از یکی از مراکز معتبر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در داخل یا خارج از کشور.
 • عضویت در سازمان نظام دامپزشکی کشور و داشتن کارت معتبر نظام دامپزشکی برای دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی.
 • عدم ممنوعیت به اشتغال در حوزه دامپزشکی حرفه ای بر اساس آرای قطعی هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی در زمان ارزشیابی

اگر دامپزشکی طبق آرای قطعی هیات های بدوی و عالی نظام دامپزشکی ، محرومیتی داشته باشد، ارزشیابی مجدد، پس از طی  شدن دوران محرومیت قطعی خواهد بود.

عوامل امتیاز آور برای تعیین امتیاز متقاضی

 • به منظور فعالیت در تهران: کسب ۵۰ امتیاز عمومی و ۱۵۰ امتیاز اموزشی که حداقل ۲۰۰ امتیاز کسب شود.
 • به منظور فعالیت در کلان شهرها: کسب ۴۰ امتیاز عمومی و ۱۳۰ امتیاز آموزشی که حداقل ۱۷۰ امتیاز  کسب شود.
 • به منظور فعالیت در غیر کلان شهرها: کسب ۳۰ امتیاز عمومی و ۸۰ امتیاز آموزشی که حداقل ۱۱۰ امتیاز کسب شود.
 • به منظور فعالیت در شهرستاان ها، کسب ۲۰ امتیاز عمومی و حداقل ۶۰ امتیاز آموزشی که حداقل ۸۰ امتیاز  کسب شود.
 • به منظور فعالیت در مناطق کم تر توسعه  یافته و محروم: حداقل ۱۵ امتیاز عمومی و حداقل ۳۵ امتیاز اموزشی که مجموعا حداقل ۵۰ امتیاز کسب شود.

قابل ذکر  است که شهرستان های دماوند و فیروزکوه، امتیازات  شهرستان های تهران را ندارند. کلان شهرها، شهرستان ها و مناطق محروم و کم تر توسعه یافته، بر اساس تقسیمات کشوری طبقه بندی می شوند.

شیوه محاسبه امتیازات بخش عمومی و آموزشی

 • سابقه کار در حوزه دام پزشکی، ۵۰ امتیاز دارد.
 • هر سال سابقه کار مرتبط با پروانه دامپزشکی ، ۳ امتیاز و سابقه کار غیر مرتبط، ۱ امتیاز دارد.
 • عضویت در هیات های بدوی انتظامی برای هر دوره ۴ ساله، ۴ امتیاز دارد.
 • عضویت در کمیته های تخصصی سازمان نظام دامپزشکی برای هر دوره ۴ ساله، ۴ امتیاز دارد.
 • برای کل مدت سوابق کارشناسان اداری فنی دامپزشکی دولتی و غیر دولتی، ۱۰ امتیاز لحاظ می شود.
 • تحصیلات تکمیلی حداکثر ۲۰ امتیاز دارد.
 • افرادی که پروانه PHD یا DVS دارند، ۲۰ امتیاز  دریافت می کنند.
 • افرادی که پروانه  MPH-MPVM یا MS دارند، ۱۰ امتیاز می گیرند.
 • افرادی که پروانه دکترا غیر مرتبط دارند، ۱۰ امتیاز م یگیرند.
 • افرادی که سابقه ایثارگری داشته باشند، حداکثر ۱۵ امتیاز می گیرند.
 • افرادی که دکترای دامپزشکی حرفه ای دارند، حداکثر ۵ امتیاز و سایر رده ها، ۳ امتیاز می گیرند.
 • سکونت در استان محل درخواست حداکثر ۲۰  امتیاز دارد. هر ۱۲  ماه، ۴امتیاز  لحاظ می شود.
 • عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ، برای هر دوره چهار ساله، ۲۰ امتیاز دارد.
 • عضویت در هیات عالی انتظامی برای هر دوره ۴ ساله، ۱۰ امتیاز دارد.
 • عضویت در شوراهای استانی نظام دامپزشکی برای هر دوره ۴ ساله، ۱۰ امتیاز دارد

مجموع:  ۱۶۵ امتیاز

امتیازات بخش  آموزشی برای صدور یا تمدید پروانه دامپزشکی

 • شرکت در دوره های عملی مرتبط (هر ۵ روز ۱ امتیاز): حداکثر ۲۰ امتیاز
 • حضور در کنگره علمی (هر روز ۱  تا ۵ امتیاز به تشخیص کمیته  استانی: حداکثر ۳۰ امتیاز
 • ارائه مقاله اکادمیک (هر مقاله ۵ امتیاز و اجباری است): حداکثر ۲۰ امتیاز
 • ارائه کارگاه اموزشی (هر روز ۵ امتیاز): حداکثر ۳۰ امتیاز
 • انتشار مقاله در نشریات علمی و پژوهشی (هر مقاله بین ۱ تا ۵ امتیاز): حداکثر ۴۰ امتیاز
 • اختراع و اکتشاف (هر اختراع ۱۰ امتیاز): حداکثر ۳۰ امتیاز
 • چاپ کتب علمی تالیف شده مرتبط با دامپزشکی (هر کتاب ۵ تا ۲۰ امتیاز): حداکثر ۶۰  امتیاز
 • چاپ کتب علمی ترجمه شده مرتبط با دامپزشکی (هر کتاب ۳ تا ۱۰ امتیاز): حداکثر ۳۰ امتیاز
 • شرکت دردوره های مدون (هر دوره ۵  امتیاز): حداکثر ۷۰ امتیاز
 • تدریس دوره های مدون و کارگاه و تالیف دوره مدون غیر حضوری (هر دوره ۳ تا ۵ امتیاز): حداکثر ۳۰  امتیاز
 • پذیرش کارآموز (هر ۵ روز ۱ امتیاز): حداکثر ۳۰ امتیاز

توجه داشته باشید که امتیاز برای نویسنده مسئول (CORRESPONDENT AUTHOR) یا نگارنده اول مقاله، ۶۰ درصد و برای نفر دوم و سوم، به ترتیب ۵۰ و ۴۰ درصد است و برای بقیه فقط ۱۰ درصد است. حداکثر ۳۰ درصد امتیازات هر نفر در سال می تواند به صورت غیر حضوری باشد. به این موضوع توجه کنید.

هر روز جلسه آموزشی، کم تر از شش ساعت نیست. ضمنا برای صدور مجوز/پروانه کسب، حداقل ۳۵ امتیاز از دوره های مدون برای تهران، حداقل ۲۵ امتیاز برای کلان شهرها و مراکز استان ها و حداقل ۲۰ امتیاز برای شهرستان ها الزامی است.

برای تمدید مجوز کسب، حداقل ۳۵ امتیاز از دوره های اموزشی مدون برای تهران و کلان شهرها، حداقل ۲۵ امتیاز برای مراکز استان ها، حداقل ۲۰ امتیاز برای شهرستان ها و حداقل ۱۰ امتیاز برای مناطق محروم و کم تر توسعه یافته الزامی است.

همه این امتیازات بر عهده کمیته استانی است. کمیته ارزشیابی می تواند برای  تایید مدارک ارائه شده از مراجع  استعلام کند. برای تمدید مجوز در مراکز استان، پذیرش حداقل  ۲ کاراموز در سال الزامی است.

همیشه جدید ترین آیین نامه و مقررات سازمان نظام دامپزشکی کل کشور در سال  ۹۸ و پس از آن ها را در این لینک دنبال کنید.

لیست تعرفه خدمات دامپزشکی در سال ۱۳۹۸

لیست تعرفه خدمات دامپزشکی در سال ۱۳۹۸

(جزییات افزایش تعرفه در فعالیت های شبانه و هم چنین مسئولیت دامدار و دامپزشک در ارسال نمونه)

هزینه جراحی پستانداران و خدمات درمانی و مراقبتی از معاینه دستگاه تناسلی

(هزینه جراحی پستانداران و خدمات درمانی و مراقبتی از معاینه دستگاه تناسلی  تا تزریق عضلانی و کسبرداری و قطع شاخ  با بی حسی)

فهرست تعرفه خدمات درمانی آبزیان، طیور، داخل درمانگاه و خارج درمانگاه

(فهرست تعرفه خدمات درمانی آبزیان، طیور، داخل درمانگاه و خارج درمانگاه)

مشاوره بهداشتی در سطح  گله

منبع: عصر شهروند

انتهای پیام/