دکتر اکبرشاهی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی:

تخم مرغ بیرون از یخچال نخرید

به گزارش دامپزشک نیوز ، علیرضا اکبرشاهی مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی ، با اشاره به اینکه تاریخ انقضا تخم‌مرغ های خارج از یخچال بشدت کاهش می یابد، اظهار کرد: با توجه به فصل گرما، مردم تخم‌مرغ را صرفا از سوپرمارکت هایی خریداری کنند که تخم مرغ را داخل یخچال نگه داری می کنند چرا که تاریخ انقضا یکماهه درج شده بر روی محصول مربوط به تخم مرغ هایی است که داخل یخچال نگه داری شدند.

0

به گزارش دامپزشک نیوز ، علیرضا اکبرشاهی مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی ، با اشاره به اینکه تاریخ انقضا تخم‌مرغ های خارج از یخچال بشدت کاهش می یابد، اظهار کرد: با توجه به فصل گرما، مردم تخم‌مرغ را صرفا از سوپرمارکت هایی خریداری کنند که تخم مرغ را داخل یخچال نگه داری می کنند چرا که تاریخ انقضا یکماهه درج شده بر روی محصول مربوط به تخم مرغ هایی است که داخل یخچال نگه داری شدند.

وی افزود: اگر تخم مرغ داخل یخچال نگه داری نشود، تاریخ انقضا آن بشدت کاهش می یابد چرا که به عنوان یک فرآورده خام دامی در هوای گرم زودتر از موعد فاسد می شود‌.

اکبرشاهی ادامه داد: با توجه به آنکه امکان کنترل این‌ تعداد مغازه از سوی دستگاه نظارتی و مسئولان ذی ربط وجود ندارد، بنابراین در قالب طرح تشویقی و آموزشی از سوی مردم‌ باید از خرید تخم‌مرغ های نگه داری شده بیرون یخچال خودداری شود که در نهایت با فرهنگ سازی، مغازه دار مجبور به نگه داری محصول داخل یخچال می شود.

منبع : اقتصاد آنلاین