عید قربان عید سرسپردگی و بندگی به درگاه الهی تهنیت باد

بی‌گمان فلسفه قربان سر بریدن نیست، دل بریدن است دل بریدن از هر چیزی که به آن تعلق داری دل بریدن از هر چه تو را از او می‌گیرد قربان عید جان باختن و قربانی کردن جان خویش در پای خداست عید قربان عید سرسپردگی و بندگی به درگاه احدیت است عیدقربان سر بریدن نفس است و پا بریدن از شیطان در عید قربان سر بلندی ابراهیم، آرامش اسماعیل امیدواری هاجر، عطر عرفه و برکت عید قربان را عید سعید قربان بر تمامی مسلمانان بویژه مردم عزیز ایران تهنیت باد.

0

بی‌گمان فلسفه قربان سر بریدن نیست، دل بریدن است
دل بریدن از هر چیزی که به آن تعلق داری
دل بریدن از هر چه تو را از او می‌گیرد
قربان عید جان باختن و قربانی کردن جان خویش در پای خداست
عید قربان عید سرسپردگی و بندگی به درگاه احدیت است
عیدقربان سر بریدن نفس است و پا بریدن از شیطان
در عید قربان سر بلندی ابراهیم، آرامش اسماعیل
امیدواری هاجر، عطر عرفه و برکت عید قربان را
عید سعید قربان بر تمامی مسلمانان بویژه مردم عزیز ایران تهنیت باد.