دکتر نقیبی در آذربایجان غربی اعلام کرد :

تاکید بر نقش داکتهای ضدعفونی در مرزهای ورودی کشور درپیشگیری از ورود عوامل بیماریزا به داخل کشور

 به گزارش دامپزشک نیوز ، جلسه جانمایی داکت ضدعفونی بازرگان با حضور دکتر نقیبی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، مدیر کل دامپزشکی استان ، مدیر کل پایانه مرزی بازرگان و معاون عمران و زیر بنایی ، معاونت سلامت و سایر مدیریتهای  در محل پایانه مرزی بازرگان تشکیل گردید .در این جلسه دکتر نقیبی معاون بهداشتی پیشگیری سازمان در خصوص نقش استفاده از داکتهای ضدعفونی در مرزهای ورودی کشور در جهت پیشگیری از ورود اجرام بیماریزا به داخل کشور توضیحات کاملی ارائه کرد.

0

 به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی ، جلسه جانمایی داکت ضدعفونی بازرگان با حضور دکتر نقیبی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، مدیر کل دامپزشکی استان ، مدیر کل پایانه مرزی بازرگان و معاون عمران و زیر بنایی ، معاونت سلامت و سایر مدیریتهای  در محل پایانه مرزی بازرگان تشکیل گردید .در این جلسه دکتر نقیبی معاون بهداشتی پیشگیری سازمان در خصوص تاثیر استفاده از داکتهای ضدعفونی در مرزهای ورودی کشور در جهت پیشگیری از ورود اجرام بیماریزا به داخل کشور توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.

 اکبر پور مدیر کل پایانه مرزی بازرگان نیز  توضیحاتی در خصوص  برچیده شدن داکت ضدعفونی بازرگان از محل فعلی با عنایت به دستور وزیر راه و شهر سازی و در جهت کاهش ترافیک نقطه صفر مرزی اعلام نمودند .

در این جلسه از مکان های پیشنهادی برای جانمایی جدید داکت ضدعفونی بازدید به عمل آمد و مقرر شد مدیر کل پایانه و معاون عمران و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اقدامات  لازم را در جهت معرفی و ارسال نقشه مکان جدید به سازمان دامپزشکی کشور مبذول دارند.و موارد مربوط به نحوه تخریب ساختمان فعلی توسط واحدهای حقوقی سازمان دامپزشکی کشور و سازمان منطقه آزاد  ماکو مورد بررسی قرار گیرد.