معاون دفتر نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی در گفتگو با تلویزیون :

در آستانه عید قربان بعلت خطر انتقال بیماریهای مشترک از خرید دام زنده از مراکز غیرمجاز خودداری شود

به گزارش دامپزشک نیوز ، دکتر صادقی معاون دفتر نظارت بر بهداشت مواد غذایی سازمان دامپزشکی در گفتگو با تلویزیون گفت: دام زنده را از مراکز مجاز عرضه دام خریداری کنید. ۸۰۰ گروه ثابت و یک هزار گروه سیار بر کشتار دام زنده در روز عید قربان نظارت می‌کنند و در خصوص امکان انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام بویژه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در اثر خرید دام زنده هشدار داد.

0

به گزارش دامپزشک نیوز ، دکتر صادقی معاون دفتر نظارت بر بهداشت مواد غذایی سازمان دامپزشکی در گفتگو با تلویزیون گفت: دام زنده را از مراکز مجاز عرضه دام خریداری کنید. ۸۰۰ گروه ثابت و یک هزار گروه سیار بر کشتار دام زنده در روز عید قربان نظارت می‌کنند و در خصوص امکان انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام بویژه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در اثر خرید دام زنده هشدار داد.

منبع : صداوسیما