آغاز طرح واکسیناسیون دام‌های عشایر خراسان شمالی

به گزارش دامپزشک نیوز ، طرح واکسیناسیون دام‌های عشایر خراسان شمالی از اوایل اردیبهشت آغاز و تا آخر تیر ماه ادامه دارد. این طرح به صورت رایگان توسط اداره بهداشت و مدیریت دامی اداره کل دامپزشکی استان انجام می‌شود.

0

به گزارش دامپزشک نیوز ، طرح واکسیناسیون دام‌های عشایر خراسان شمالی از اوایل اردیبهشت آغاز و تا آخر تیر ماه ادامه دارد. این طرح به صورت رایگان توسط اداره بهداشت و مدیریت دامی اداره کل دامپزشکی استان انجام می‌شود.

منبع : الف