دکتر حبیبی رئیس مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاه های مرجع سازمان دامپزشکی:

آخرین لیست کیت و آنتی‌ژن‌های ارزیابی شده دامپزشکی منتشر شد

 به گزارش دامپزشک نیوز ، دکتر محمد حبیبی رئیس مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی این سازمان  گفت آخرین لیست کیت و آنتی‌ژن‌های ارزیابی شده در مرکز ملی تشخیص ،آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور منتشر شد و فهرست و جزئیات آن در وبسایت این مرکز قابل مشاهده و دانلود می باشد.

0

به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر محمد حبیبی رئیس مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی این سازمان  گفت آخرین لیست کیت و آنتی‌ژن‌های ارزیابی شده در مرکز ملی تشخیص آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور منتشر شد و فهرست و جزئیات آن در وبسایت این مرکز قابل مشاهده و دانلود می باشد.

وی افزود  کیت‌های  pcr؛ آبزیان؛ آنتی ژن و آنتی سرم؛ باقیمانده دارویی در دام و طیور و کیت‌های تشخیص سریع از جمله این کیت‌هاست .