کارآموزی ۸۱ نفر از دانشجویان دامپزشکی در اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی طی سال ۹۹

به گزارش دامپزشک نیوز ، از بین ۸۱ نفر کارآموز معرفی شده از طرف دانشگاههای تابعه استان؛ ۴۱ نفر دکترا، ۲۶ نفر کارشناس بهداشت و بازرسی گوشت، ۸ نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، ۶ نفر کاردانی دامپزشکی بودند که برای سپری کردن واحد کارآموزی دانشگاهی خود به اداره کل معرفی شده بودند و نتایج کارآموزی پس از طی مراحل مورد کارآموزی با ارزیابی و سنجش کیفی دوره، به دانشگاه ذیربط اعلام گردیده است.

0

به گزارش دامپزشک نیوز  ، مرتضی مروتی رییس اداره فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری اداره کل دامپزشکی استان با اعلام این خبر گفت: تعداد ۸۱ نفر از دانشجویان رشته دامپزشکی معرفی شده درمقاطع مختلف دانشگاهی مطابق مفاد شیوه‌نامه کارآموزی دانشجویان دامپزشکی سازمان دامپزشکی کشور، در قسمتهای مختلف اداره کل دامپزشکی, ادارات دامپزشکی شهرستان های تابعه و همچنین مراکز معتبر بخش خصوصی دامپزشکی اقدام به آموزش و کارآموزی زیر نظر کارشناسان اداره کل و مراکز بخش خصوصی نمودند.

مرتضی مروتی در پایان گفت: از بین این ۸۱ نفر کارآموز معرفی شده از طرف دانشگاههای تابعه استان؛ ۴۱ نفر دکترا، ۲۶ نفر کارشناس بهداشت و بازرسی گوشت، ۸ نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، ۶ نفر کاردانی دامپزشکی بودند که برای سپری کردن واحد کارآموزی دانشگاهی خود به اداره کل معرفی شده بودند و نتایج کارآموزی پس از طی مراحل مورد کارآموزی با ارزیابی و سنجش کیفی دوره، به دانشگاه ذیربط اعلام گردیده است.

منبع: خبر روز