پشتیبانی دامپزشکی از عشایر با واکسیناسیون رایگان دامها در مناطق صعب العبور

به گزارش دامپزشک ، اداره کل دامپزشکی فارس با هدف پشتیبانی از تولید در جامعه عشایری استان هر سال دام های عشایر را علیه ۱۱ بیماری مهم به طور رایگان واکسینه می کند. این روزها کارشناسان دامپزشکی استان حتی با عبور از گذرگاههای صعب العبور مانند ارتفاعات مرودشت خدمات دهی به جامعه عشایر رو در برنامه های خود قرار داده اند.

0

به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما ، اداره کل دامپزشکی فارس با هدف پشتیبانی از تولید در جامعه عشایری استان هر سال دام های عشایر را علیه ۱۱ بیماری مهم به طور رایگان واکسینه می کند. این روزها کارشناسان دامپزشکی استان حتی با عبور از گذرگاههای صعب العبور مانند ارتفاعات مرودشت خدمات دهی به جامعه عشایر رو در برنامه های خود قرار داده اند