پاسخ وزارت بهداشت به نامه سازمان نظام دامپزشکی

به گزارش دامپزشک نیوز، وزارت بهداشت در پاسخ به نامه سازمان نظام دامپزشکی گفت: موضوع واکسیناسیون کرونا برای شاغلین حرف دامپزشکی در کمیته کشوری فنی واکسیناسیون طرح شده است.

0

به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی کشور، دکتر رئیسی معاون وزیر بهداشت در پاسخ به نامه سازمان نظام دامپزشکی گفت: موضوع واکسیناسیون کرونا برای شاغلین حرف دامپزشکی در کمیته کشوری فنی واکسیناسیون طرح شده است/اولویت‌های تعیین شده آن سازمان بر مبنای وظایف شغلی به همراه استدلال‌ها ارسال گردد.

پیشتر رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار در اولویت قرار داده شدن خانواده دامپزشکی برای دریافت واکسن کووید-۱۹ شده بود که این موضوع از سوی نماینده محترم وزیر بهداشت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی مورد پیگیری قرار گرفت.