روشنگری اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی در خصوص انتشار فیلمی در فضای مجازی با عنوان واکسن رایگان و تلفات در دامهای سبک

به گزارش دامپزشک نیوز، اداره کل دامپزشکی استان وظیفه خود دانسته تا ضمن بررسی کامل و جامع موضوع مواردی چند را جهت تنویر اذهان عمومی و دامداران عزیز استان در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی با عنوان واکسن رایگان و تلفات دامها بیان نماید.

0

به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آدربایجان غربی ،دکتر سید امید خلیل زاد مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه رسیدگی به مشکلات بهداشتی و درمانی دامداران استان از اولویت های کاری اداره کل دامپزشکی استان بوده و این اداره کل در راستای منویات مقام معظم رهبری در جهت ایجاد جهش تولید و رونق اقتصادی، حفظ سرمایه دامی استان را به عنوان پایه های تولید در استان وظیفه ذاتی خود میداند گفت : در این راستا و برای صیانت از سرمایه و جمعیت دامی استان و حمایت از دامداران محترم بخصوص در شرایط موجود انجام برنامه های مایه کوبی در جمعیت دامی به عنوان مناسبترین روش کنترل بیماری های دامی و حفظ سلامت و بهداشت آنها در صدر برنامه و اولویت های کاری اداره کل دامپزشکی استان قرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد :واکسیناسیون دامها بخصوص در مورد بیماری های مشترک بین انسان و دام حائز اهمیت بوده که همه ساله بطور کاملا و بصورت رایگان در سطح کشور و استان اجرا می گردد.

وی با اشاره به اینکه واکسن بروسلوز توسط موسسه های واکسن سازی داخلی تولید شده و همه ساله در کل کشور استفاده می گردد افزود : از ابتدای اجرای طرح رایگان مایه کوبی بروسلوز در نزد جمعیت بره و بزغاله استان که از تاریخ 25 اسفندماه سال 1399 آغاز شده و تاکنون بیش از 400 هزار راس دام سبک مایه کوبی شده اند که این تعداد در طی روزهای آتی نیز به بیش از 850 هزار راس خواهد رسید و خوشبختانه تاکنون موردی در خصوص بروز عوارض احتمالی ناشی از مصرف واکسن گزارش نگردیده است و از طرفی نظر به اینکه واکسیناسیون در سطح کشور انجام می پذیرد با بررسی و گزارشگیری از سایر استانها هم هیچگونه عوارض ناشی از مصرف این واکسن گزارشی دریافت نشده است.

وی گفت : در مورد گزارش تلفات و بیماری دربره های گوسفندان از روستای سعدل شهرستان چالدران نیز به محض مراجعه دامدار به شبکه دامپزشکی شهرستان چالدران که حدود 10 روز پس از انجام مایه کوبی صورت گرفته است، در سه نوبت مراجعه و ویزیت دامهای مبتلا و بررسیهای کارشناسی و میدانی و همچنین کالبد گشایی 3 راس تلفات مشاهده شده در محل دامداری تشخیص های اولیه هیچکدام نشان دهنده ارتباط موضوع تلفات با واکسیناسیون را نداشت.

وی تصریح کرد: که با توجه به نتایج بررسیهای حاصله، بیماری بره های مذکور آنتروتوکسمی و همچنین کمبود ویتامین و مواد معدنی تشخیص داده شده که در این راستا توصیه به تزریق واکسن آنتروتوکسمی و رفع کمبودهای احتمالی توسط کارشناس شبکه دامپزشکی شهرستان در اولین روز حضور دامدار در شبکه دامپزشکی و همچنین توسط کارشناس اداره کل دامپزشکی استان با حضور در محل روستا و دامداری ایشان انجام پذیرفت ..لذا برابر تشخیص های اولیه تلفات هیچ گونه ارتباطی با واکسیناسیون ندارد.