دکتر نقیبی معاون سازمان دامپزشکی:عیدقربان،مراکز عرضه دام تعطیل است

به گزارش دامپزشک نیوز ، دکتر نقیبی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی با اعلام تعطیلی مراکز عرضه دام در عید قربان امسال از مردم درخواست کرد از قربانی کردن دام در معابر و منازل خودداری کنند.

0

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی با اعلام تعطیلی مراکز عرضه دام در عید قربان امسال از مردم درخواست کرد از قربانی کردن دام در معابر و منازل خودداری کنند.