تصاویر آرامش‌بخش از حضور یک گله آهوی کوهی در بوشی‌ پارک لندن

0

 

منبع: Euronews