وضعیت دانشکده های دامپزشکی ایران در رتبه بندی شانگهای+جدول

0

به گزارش دامپزشک نیوز_ سال ۱۳۹۸ سالی پربار از نظر ارتقا دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی‌های مختلف علمی و دانشگاهی بود. یکی از این رتبه بندی ها، رتبه بندی بین المللی شانگهای و یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می شود.

در این رتبه بندی در گروه علوم دامپزشکی به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس رتبه های برتر را کسب کردند.

رتبه بندی منتشر شده در سال ۲۰۱۹ شانگهای ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان را پوشش می‌دهد.

در رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۱۹ تعداد ۵۴ موضوع علمی بررسی شدند. رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹ نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای ۳۲ دانشگاه ایرانی در حوزه‌های مختلف حضور پر رنگی دارند.

نظام رتبه بندی شانگهای( ShanghaiRanking) از سال ۲۰۰۹ توسط افراد دانشگاهی این رتبه بندی را منتشر می‌کند. این نسخه از رتبه بندی شامل رتبه بندی دانشگاه‌ها در ۵۴ موضوع در علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی، و علوم اجتماعی است و بیش از ۴۰۰۰ دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشتند.

رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹ ،نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای منتشر شد و ۳۲ دانشگاه ایرانی در حوزه‌های مختلف حضور پر رنگی دارند.

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹

 

 

همچنین براساس رتبه بندی شانگهای در علوم انسانی در رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران و در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت ایران در این رده بندی قرار گرفتند.

منبع: مهر

انتهای پیام/