رئیس سازمان دامپزشکی تاکید کرد:

تشدید نظارت بر ممنوعیت کشتار دام های مولد و آبستن

به گزارش دامپزشک نیوز ، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با نگارش نامه ای خطاب به مدیران کل دامپزشکی استان‌ها بر ممنوعیت کشتار دام‌های مولد آبستن تاکید کرد.

0

به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از  روابط‌عمومی سازمان دامپزشکی کشور،  دکتر علی صفر ماکنعلی رئیس این سازمان با صدور نامه ای خطاب به مدیران کل ادارات‌ دامپزشکی استان‌ها با استناد به نامه هایی که پیش از این در مورخ نهم خرداد ۸۹ و ۱۶ آبان ۹۶ صادر شده بود تاکید کرد که کشتار دام‌های مولد اعم از گاو، گاومیش، گوسفند و بز آبستن همچنان ممنوع است.

وی از مدیران کل دامپزشکی استان‌ها خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا دستورالعمل ممنوعیت کشتار دام‌های مولد آبستن در کشتارگاه‌های دام کشور بصورت تشدیدی اجرا گردد.