سازمان دامپزشکی اعلام کرد:

تشخیص و مهار یک کانون بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در طیور بومی یک واحد مسکونی در شهر تهران

به گزارش دامپزشک نیوز ، یک کانون بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قالب برنامه رصد و پایش بیماری در طیور بومی یک واحد مسکونی در شهر تهران در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و مهار شد. بنا به اعلام سازمان دامپزشکی کشور، اقدامات مورد نیاز در شعاع های اپیدمیولوژیک کانون بر اساس برنامه ملی کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام گرفت.

0
 به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از  روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، یک کانون  بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قالب برنامه رصد و پایش بیماری در طیور بومی یک واحد مسکونی در شهر تهران در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و مهار شد.
بنا به اعلام روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور،  اقدامات مورد نیاز در شعاع های اپیدمیولوژیک کانون بر اساس برنامه ملی کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام گرفت.