تلاش دانشمندان برای «حرف زدن با عنکبوت‌ها»

یک تیم از پژوهشگران در آمریکا با بازتولید صدای ایجاد شده توسط عنکبوت‌ها و آوردن آن به محدوده شنیداری انسان، قصد دارند با این موجودات «حرف بزنند».

0

مارکوس بوئلر، دانشمند علوم مواد در دانشگاه ام‌آی‌تی، می‌گوید: «عنکبوت‌ها در جهانی از ارتعاشات و فرکانس‌ها زندگی می‌‌کنند… با روشی که به کار بستیم توانستیم برای اولین بار کمی احساس عنکبوت بودن کنیم و دنیا را از دید آنان ببینیم.»

محققان در این پروژه که «تار عنکبوت» خوانده می‌شود، در آزمایشگاه تار تنیده شده توسط عنکبوت را با لیزر اسکن کردند. سپس فرکانس ارتعاش‌ها را اندازه گرفتند و آن‌ها را که در بازه‌ای پایین‌تر از محدوده شنوایی انسان در هوا منتشر می‌شود در محدود‌ه‌ای قرار دادند که بتوانیم با گوش بشنویم.

دکتر بوئلر می‌گوید: «یک تار عنکبوت از مکانیک نیوتونی پیروی می‌کند. به همین خاطر ما می‌توانیم از همان معادلاتی که برای سیم گیتار استفاده می‌کنیم بهره بگیریم. خصوصیات مواد متفاوت است، اما در اصل همان معادله برای ارتعاش کاربرد دارد.»

همانند سیم‌های موسیقی، ارتعاش تارهای عنکبوت نیز نسبت به کوتاهی و بلندی و میزان کشیده‌شدن‌شان تفاوت می‌کند. امری که دانشمندان با مدل‌سازی کامپیوتری به الگوی آن دست پیدا کرده‌اند.

پژوهشگران می‌گویند صدای ارتعاش این تارها می‌تواند مانند زنگ باد یا صدای وزوز خیلی آرام باشد. این زبان ممکن است برای ما چندان آشنا به نظر نرسد، اما برای عنکبوت به معنای مرگ و زندگی است. چرا که این موجودات با همین صداهاست که می‌فهمند طعمه‌ای در تارشان افتاده یا رقص یک عنکبوت نر را برای جفت‌گیری متوجه می‌شوند.