تلف شدن چندین راس دام سبک بر اثر بیماری پنومونی در لیردف

به گزارش دامپزشک نیوز، خبر های معتدد مردمی از روستا های بخش لیردف مبنی بر تلف شدن چندین راس دام سبک واصله گردید است.

0

به گزارش دامپزشک نیوز به نقل از مکران خبر های معتدد مردمی از روستا های بخش لیردف مبنی بر تلف شدن چندین راس دام سبک واصله گردید است

در همین راستا طی گفتگو با سهرابی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جاسک
ایشان از لزوم اطلاع رسانی موارد مشکوک به اداره دامپزشکی شهرستان و ایجاد هماهنگی های لازم با دهیاران روستاها در جهت اعزام به موقع اکیپ از سوی اداره دامپزشکی شهرستان خبر داد

وی در ادامه افزود
مقتضای گرمی و سردی هوا بیماری پنومونی در بین دام ها شایع شده است
بنابر وضعیت نامناسب طویله و آغول بیماری واگیر دار پنرمونی دام را درگیر و تلف می نماید و این بیماری واگیر دار خطرناک نیست