تصاویر | واکسیناسیون دام‌ها در طرح مقابله با تب برفکی

به گزارش دامپزشک نیوز، کارشناسان دامپزشکی استان گلستان به منظور مقابله با شیوع بیماری تب برفکی و با حضور در مناطق مرزی این استان خصوصا ترکمن صحرا بصورت رایگان دام های موجود در این مناطق را واکسیناسیون می کنند.

0

 

واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکیواکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی
واکسیناسیون دام ها در طرح مقابله با تب برفکی

 

منبع: ایرنا