” عید غدیر خم مبارک باد “

دامپزشک نیوز ، "عید غدیر " را به همه پیروان راستین حضرت امیر المومنین علی (ع) تبریک میگوید.

0

دامپزشک نیوز ، عید غدیر را به همه پیروان راستین حضرت امیر المومنین علی (ع) تبریک میگوید.