بزرگترین و عجیب ترین حیوانات

در گزارش تصویری آخر هفته دامپزشک نیوز ،عکس هایی از عجیب ترین و بزرگترین حیوانات را از حلزون،مورچه،ملخ،خفاش،سمندر،خوک آبی تا خرس پاگنده بعنوان فان آخر هفته تماشا کنید.

0
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

دست خرچنگ
حیوانات بزرگ از عجایب قرن
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

عقاب
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

اسکلت یک انسان و اسکلت یک گوریل
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

حلزون
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

مورچه
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

ببر سیبریه ای
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

پنجه خرس قطبی
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

اسکلت نهنگ
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

کرم صدپا
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

دستان گوریل
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

پنجخ یک کاسوری (انواع مرغان بیپرواز و درشت اندام تیرهی Casuariidae و راستهی Casuariiformes که سرو گردنشان بیپر است – بومی استرالیا و گینهینو)
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

ببر ماهی رود کونگو
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

زنبور
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

ملخ
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

خفاش سرچکشی
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

شیر
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

یکی از خطرناکترین عنکبوت های استرالیایی
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

پای ببر
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

کروکودیل
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

بزرگترین سمندر جهان،( یکجور سوسمار یا مارمولک)
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

سگی به اندازه یک ماشین
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

سگ
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

خوک آبی
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

چنگال های یک خفاش
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

جمجمه نهنگ
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

لاکپشت
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

بزرگترین حلزون آفر یقایی
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

گوزن شمالی بسیار بزرگ
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

سگ سورتمه کش آمریکای شمالی و
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

بزرگترین و پیرترین ومبت جهان
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

راگون
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

مقایسه دوره تولد یک خورشیدماهی با دوران بزرگسالی اش
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

گاومیش کوهان دار آمریکایی، این حیوان در حال تست خون است
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

اسب کلایدزدیل
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

کبد یک اسب خیلی بزرگ
حیوانات بزرگ از عجایب قرن

چنگال پای خرس

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید